قشم: کارگاه صنایع دستی و تشکیل کارگروه بانوان روستای نقاشه

تاریخ:
11 March 201621 اسفند 1394
16 March 201626 اسفند 1394

محل: جزیره قشم
پروژه: Social, Environmental and Livelihood Justice for Poverty Elimination for Iranian Indigenous Peoples and Local Communities

gmap-qeshm-smallدر ادامه فعالیتهای انجام گرفته در جزیره قشم (کارگاه بازیابی نقش قرقهای بومی در حفظ تنوع زیستی ساحلی- دریایی، سفر دوماهه برای شناسایی ریش سفیدان و گیس سفیدان برخی از روستاهای جزیره قشم جهت ثبت تشکل و کمیته زنان، بررسی اکولوژیکی صخرههای مرجانی جزیره هنگام) کارگروه معیشت موسسه سنستا جهت راه اندازی صندوق کمیته زنان، آشنایی جوامع محلی روستای نغاشه با گردشگری جامعه بنیاد و همچنین دیدار با شترداران و بانوان صیاد به جزیره قشم سفر کرده است.

گوزارش

عکاسها: مبینا نورمحمدیان، فاطمه ذوالفقاری، لیلا وزیری، احمد بازماندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.