حفاظت از طبيعت: کار را به جامعه محلي بسپارید

press-sabzineh-taghi-farvar-13-jun-2016رئيس كنسرسيوم جهانی «قرقهای بومی» با انتقاد از سياستهای حفاظتی دولت:

«کار را به جامعه محلي بسپارید.»

حفاظت از طبيعت توسط گروههاي غيراعم از دولت يا انجمنها، سازمان ملل و… بدون در نظر گرفتن متخصصان و ذينفعان اصلي يعني جامعه بومي و محلي امكانپذير نيست.

مقاله ص. ۱ و ۴سبزینه شماره ۴۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.