روز جهانی لاکپشت های دریایی مبارک!

رهاسازی لاکپشت سبز به دام افتاده در تور توسط ماهیگیران بومی جزیره هرمز در خلیج فارس

جوامع بومی و محلی مهمترین حافظان و بهره برداران منابع طبیعی و اکوسیستمهای زمین هستند. طی نسل ها، آنها از دانش بومی خود برای مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از اکوسیستم ها و گونه ها و سازگاری با تغییرات محیط زیست بهره برده اند.

این تصویر به تازگی در یکی از نشریات کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل با موضوع نقش جوامع بومی و محلی در دستیابی به اهداف ۲۰گانه آیچی به چاپ رسیده است.

کوشا داب، سنستا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.