سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

تاریخ:
18 July 201727 تیر 1396
19 July 201728 تیر 1396

محل: تهران، ایران
وب سایت: http://www.petrocsrnet.com

سنستا در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نقت شرکت کرد. ارائه را دانلود کنید.

حضور مؤسسه سنستا در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

مؤسسه سنستا با حضور پنج نفر از کارشناسان و تسهیلگران خود در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت شرکت داشت. دومین پنل همایش به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی در مناطق نفتی اختصاص داشت. در این پنل نمایندگان مؤسسه سنستا، در ارایه ای با عنوان «الگوی مشارکت چندذینفعی (Co-management) برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نفت» تجربیات موفق تسهلیگری و همگردانی را در زمینه مسئولیت اجتماعی در دو منطقه عسلویه و چابهار با شرکت کنندگان همایش به اشتراک گذاشتند.

 

حضور مؤسسه توسعه پایدار نایبند در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

مؤسسه توسعه پایدار نایبند که تشکل جوامع بومی و محلی منطقه عسلویه است، در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت حضور فعال داشت. نمایندگان این مؤسسه علاوه بر شرکت در همایش، با برپایی غرفه ای به ارایه و معرفی صنایع دستی بومی منطقه و هنرهای دستی بانوان منطقه عسلویه و کنگان و همچنین عرضه انواع قهوه و شیرینی جات بومی منطقه خود پرداختند که با استقبال خوب شرکت کنندگان کارگاه نیز مواجه شد.

بیانیه سومین همایش مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت

به نام خدا
بیانیه سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
( 27 و 28 تیرماه 1396 )

به لطف پروردگار، سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با موفقیت به پایان رسید. این همایش نیز همچون دوهمایش پیشین با همکاری و مشارکت شرکت های فعال در صنعت نفت ایران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برگزار گردید. این همایش توجه اصلی خود را معطوف به گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی نمود و اکنون شاهد جریان تازه در توجه به این نوع مسئولیت در صنعت نفت هستیم. طی مدت برگزاری این همایش ایده ها، تجربیات و آرای مختلفی را در قالب پانل های موضوعی شاهد بودیم که راه را برای به بلوغ رسیدن مسئولیت اجتماعی صنعت نفت هموارتر می سازند. بر این اساس، شرکت کنندگان همایش بر نکات محوری ذیل به عنوان دستاوردها و جهت گیری های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت تاکید و توافق داشتنند:

1. تبدیل مسئولیت اجتماعی به نگاهی استراتژیک، هدفمند و برنامه محور در صنعت نفت و پذیرش آن به عنوان یک امر لازم مدیریتی.

2. تعیین و ابلاغ سیاست های کلان مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در سطح وزارتی.

3. تعیین چشم انداز، اهداف و نقشه راه تحقق مسئولیت اجتماعی در شرکت های اصلی صنعت نفت.

4. تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت و در پرتو سیاست های کلان وزارتی و در چهار شرکت اصلی و در زمینه های مهم خاصه اقدامات توانمندساز بجای اقدامات خیریه ای صرف.

5. پیوند با دانشگاهها و تعامل و هماهنگی مطلوب با دستگاههای حاکمیتی در مناطق نفتی برای پیشبرد متناسب برنامه های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت.

6. بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیتهای سازمانی در شرکت های نفتی برای شکل دادن به سازوکارهای اجرایی مسئولیت اجرایی و برنامه های مرتبط.

7. تعیین برنامه های مسئولیت اجتماعی در دو منطقه غرب کارون و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تخصیص اعتبارات از محل مصوبه شورای اقتصاد ( سال 95 ) برای دو منطقه مذکور.

8. ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت و خاصه در شرکتهای پیمانکاری نفتی از طریق اطلاع رسانی، آموزش، تسهیل گری و امثال آنها.

9. تلاش در جهت رفع موانع حقوقی و قانونی توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت و تدارك بسترهای قانونی مناسب در این زمینه.

10. ایجاد واحد و کمیته CSR در شرکتهای نفتی و ارتباط مستقیم آن با مدیران عامل جهت راهبری امور ذیربط.

11. ایجاد سازوکار پایش، نظارت و انتشار گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی در سطح وزارتی و شرکتهای اصلی و تعیین افسر CSR Officer) CSR) برای شرکتهای فرعی و عملیاتی.

در خاتمه از همه شرکت کنندگان همایش نهایت سپاسگزاری و قدردانی را داشته و امیدواریم همایش های این چنینی مسیر را برای توسعه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت هموارتر ساخته و نتایج و پیامدهای آن به توسعه همگام صنعتی و اجتماعی در مناطق نفتی منجر گردد.

سید امیر طالبیان
دبیر همایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.