چشم اندازهای تنوع زیستی محلی

برگرفته از کتاب “چشم اندازهای تنوع زیستی محلی; تلاش های مردمان بومی و جوامع محلی برای اجرای برنامه استراتژیک تنوع زیستی 2011- 2020″ منتشر شده توسط ” برنامه مردمان جنگل نشین”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.