پروژه روستاهای هوشمند؛ درس‌هایی که می‌توان آموخت

هرچند روستاهاى كشور اتريش به‌عنوان هشتمين كشور ثروتمند جهان فاصله زيادى با روستاهاى كشور ما دارند اما درس‌هايي كه از روش‌ها و رهيافت‌هاى اين كشور در فرآيند مواجهه با مقوله توسعه روستايي مي‌توان آموخت بسيار ارزشمند است. هم‌اكنون كه مجلس شوراى اسلامى طرح ” ساماندهى مديريت توسعه روستايي” را دست مطالعه و مد نظر دارد، شايد نيم نگاهى به روش‌هاى هوشمندانه توسعه روستايي مفيد فايده باشد.

نكته مهم و درس آموز كه مي‌توان بر آن تاكيد کرده و از آن الهام گرفت، روش منسجم به‌كار رفته در شناسايي مشكل و شيوه تحليل و نهايتا يافتن راه حل آن از طريق مشاركت فعال مردم و رهبران محلي، كارشناسان موضوعى، و خبرگان اجرايي در فرآيند تدوين برنامه جامع است. شايد كمرنگ‌ترين برنامه منعكس شده تغييرات در ساختار تشكيلاتى دولت است و تاكيد اصلي بر تنظيم برنامه و ايجاد هماهنگى و انسجام در اجراى برنامه‌ها است. نقش بسيار موثر رهبران محلي و قدرت آنان در اجراى برنامه‌هاى توسعه در سطح محلي شايد استان دليل موفقيت برنامه‌هاى توسعه جوامع محلي و روستاها در كشور اتريش است كه متاسفانه در كشور ما به‌دليل تمركز ساختار تصميم‌گيرى به فراموشي سپرده شده است. نقش سازمان‌هاى مردم نهاد كه به‌صورت گسترده و فعال در مناطق روستايي اتريش فعال هستند نيز يكى ديگر از دلائل موفقيت اين كشور است. نقش فعاليت‌هاى داوطلبانه مردم محلي و روستاييان در اداره امور محلي به حدى است كه كليه سازمان‌هاى كمك رسانى محلي همچون آتش نشانى و كمك‌هاى ضرورى تماما با نيروهاى داوطلب اداره مي‌شود. همين امر بخش عمده‌اى از هزينه‌هاى عمومى دولت در مناطق روستايي را كاهش داده و به انسجام اجتماعى كمك فراوانى کرده است.

ادامه | پی دی اف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.