مناظره رادیویی راجع به محصولات تراریخته

محصولات تراریخته آری یا نه؟ با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، انیسی(كارشناس مجری)، دكتر طهماسبی(رئیس كارگروه ایمنی، زیستی و قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی)، دكتر رهنما(عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتكنولوژیك كشاورزی ایران)، خانم دكتر رضوی(رئیس انجمن محیط زیست)، دكتر قاسمی(محقق بیوتكنولوژی كشاورزی) و ارتباط تلفنی با وقتچی(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس) و خانم دكتر زارع(محقق پژوهشگاه ملی، مهندسی ژنتیك و زیست فناوری).

به مناظره گوش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.