کتاب جدیدی در مورد حاکمیت غذایی، بوم شناسی زراعی و تنوع زیستی فرهنگی

Food Sovereignty, Agroecology and Biocultural Diversity: Constructing and contesting knowledge, edited by Michel. P. Pimbert, 2017, Routledge.

جلد کتاب از تصویری از عشایر کوچنده قشقایی استفاده می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *