آب را گل نکنیم

برنامه رادیویی با موضوع گردشگری و محیط زیست با حضور متخصصینی از دولت، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد.

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، دكتر محبی(كارشناس مجری)، مهندس محب خدایی(معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشور)، مهندس قریب(مدیرعامل انجمن ایرانگردی و جهانگردی)، بازگیر(رییس محیط زیست تهران)، درویش (مشاور سازمان محیط زیست كشور و رییس كمپین مردمی محیط زیست)، خانم دكتر افشار(دكترای حقوق بین المللی محیط زیست و كارشناس توسعه پایدار و مشاور حقوق جوامع بومی و محلی) و خانم بوذری(خبرنگار حوزه محیط زیست).

قسمت ۱: شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰

قسمت ۲: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.