افزایش تنوع ژنتیکی گیاهان در مزارع کشاورزان برای ارتقاء تاب آوری و حاکمیت غذایی در ایران

موسسه توسعه پایدار و محیط زیست در تلاش است تا نظام های زراعی کشاورزی را در بین کشاورزان کوچک مقیاس ایران بهبود بخشد. این موسسه از دهه 1380، فعالیت های متنوعی را تحت عنوان اصلاح مشارکتی بذر و اصلاح تکاملی بذر انجام داده است. هدف این فعالیت ها ارتقاء و افزایش تنوع زیستی در مزارع کشاورزان، تقویت تاب آوری در برابر تغییرات آب و هوا، ثبت دانش سنتی و توانمند کردن کشاورزان در این امور بوده تا بتواند گام مثبتی در جهت ارتقاء نظام های تولید غذای سلام و دستیابی به کشاورزی پایدار بردارد. برای اطلاعات بیشتر صفحه 20 تا 23 این مطلب را مطالعه فرمائید

Unlocking Public Finance for Agroecology: Catalysing the potential of agriculture in achieving the Sustainable Development Goals

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.