پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (COP15 of the UNCCD)

پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد، از 19 تا 30 اردیبهشت ماه 1401 در شهر ابیجان در کشور ساحل عاج برگزار شد. این کنفرانس فرصت مجددی فراهم آورد که نزدیک به 7000 نفر از نمایندگان دولت های عضو کنوانسیون از 197 کشور، بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمانهای جوامع بومی و محلی، سازمانهای بین المللی، گروههای جوانان، زنان و رسانه گرد هم آیند و در موضوع های مهمترین موضوع های مدنظر پانزدهمین نشست کنوانسیون به بحث، بررسی و مذاکره بپردازند. یکی از اصلی ترین موضوع‌های این مذاکرات عبارت بود از مدیریت پایدار یکی از گرانبهاترین داشته‌های بشر یعنی «زمین» و اتخاذ تصمیم‌های لازم در جهت بهبود تاب آوری در برابر اثرات خشکسالی، کاهش تخریب زمین و سرمایه گذاری در تلاش ها و اقدام های مرتبط با احیاء سرزمین در سطوخ مختلف بود.

محوریت موضوعی این کنفرانس «زمین. زندگی. میراث: از کمبود تا رفاه» بود که براساس یافته های ویرایش دوم از سند «چشم انداز جهانی زمین» (Second Edition of the Global Land Outlook)، به عنوان پاسخی ملموس به چالش های به هم پیوسته در مورد تخریب سرزمین، تغییرات آب و هوا و از دست دادن تنوع زیستی تعیین شده است. گزارش حاضر مروری است بر مهمترین رویدادها و نتایج این کنفرانس میباشد که توسط خانم ناهید نقی‌زاده، نماینده آسیا و اقیانوسیه در پنل سازمانهای جامعه مدنی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد، و نماینده موسسه توسعه پایدار و محیط زیست تهیه شده است، تا اطلاعات لازم را در اختیار کارشناسان علاقه‌مند، سازمانهای مردم نهاد و جوامع روستایی و عشایری قرار دهد.

مروری بر مهمترین رویدادها و نتایج
پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی:

COP15 UNCCD Report- Nahid Naghizadeh- Iran