خلاصه گزارش چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی دهلی نو، هندوستان، شهریور 1398

چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
چهاردهمین نشست کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (COP14 of the UNCCD)، از تاریخ 11 تا 23 شهریور 1398- (2 تا 13 سپتامبر 2019) در شهر دهلی نو، کشور هندوستان برگزار شد. چهاردهمین کنفرانس اعضاء، فرصت ارزشمندی را برای هماهنگی میان گروههای ذینفع مختلف و تبادل دیدگاه در مورد مسائل ناشی از بیابانزایی در سرتاسر دنیا و دستیابی به یک اجماع جهانی در مقابله با بیابانزایی و به صفر رساندن تخریب سرزمین (Land Degradation Neutrality ‘LDN’)، جهت تائید و تصویب کشورهای عضو کنوانسیون فراهم آورد.
در چهاردهمین کنفرانس مقابله با بیابانزایی، از کشور ایران 3 نماینده از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و یک نماینده (ناهید نقی زاده) از موسسه توسعه پایدار و محیط زیست “CENESTA” به عنوان سازمان مردم نهاد عضو این کنوانسیون، حضور یافتند.
جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به لینک خلاصه گزارش فارس و گزارش انگلیسی این کنفرانس.
Persian Report COP14 of the UNCCD Nahid Naghizadeh- Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.