دومین همایش ملی شتر داران و قرق های بومی محلی سرعین

ویدیو آپارات

دومیم همایش ملی تخصصی شتر دوکوهانه عشایر به میزبانی سرعین برگزار خواهد شد عاطف ناصری فرماندار سرعین صبح امروز در جلسه هماهنگی دومیم همایش ملی تخصصی شتر دو کوهانه عشایر اذربایجان گفت : این همایش روز
29 July 20157 مرداد 1394
به میزبانی شهرستان سرعین در منطقه پیست اسکی آلوارس به مدت ۳ روز برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این همایش شناسایی شتر دو کوهانه عشایر آذربایجان است.