نشست تخصصی ثبت میراث ناملموس و ارتباط آن با توسعه گردشگری

تاریخ:
2 september 201511 شهریور 1394
4 september 201513 شهریور 1394

محل: همدان، ایران

map-hamedan

سفر به همدان به منظور شرکت در نشست تخصصی ثبت میراث ناملموس و ارتباط آن با توسعه گردشگری در روزهای 11الی 13 شهریور ( 2الی 4سپتامبر) انجام شد. از طرف موسسه سنستا خانمها مبینا نورمحمدیان، غنیمت اژدری و فرشته ثابتیان حضور داشتند. هدف از برگزاری این نشست ایجاد کارگاههای آموزشی در رابطه با کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و بررسی ارتباط ثبت این میراث با گردشگری پایدار بود.

گزارش را دانلود کنید.

hamedan-heritage-2015-05
نمونههایی از گیاهان دارویی در مقبره بوعلی سینا
hamedan-heritage-2015-04
hamedan-heritage-2015-03
hamedan-heritage-2015-02
hamedan-heritage-2015-01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.