روز جهانی مقابله با بیابانزایی، ۲۸ خورداد ۱۳۹۵

تاریخ:
17 June 201628 خرداد 1395
ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰

محل: موزه هنرهای دینی امام علی، تهران،خیابان ولی عصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵

نشست روز جهانی مقابله با بیابانزایی با همکاری سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی، انجمن مفاخر معماری ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موزه هنرهای دینی امام علی و شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی.

desertification-2016-logo
اندازه کامل را دانلود کنید

گزارشها و ارائه

desertification-2016-group

desertification-2016-table