کارگاه ارزیابی زمامداری مناطق حفاظت شده در ایران

تاریخ:
30 July 20169 مرداد 1395
2 August 201612 مرداد 1395

محل: کوه سبلان، ییلاق عشایر کوچرو طایفه تکله، ایل شاهسون

map-mount-sabalan

زمامداری مناطق حفاظت شده ور ایران و جهان: تبادل تجارب و دانش

  • وضعیت تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده رسمی و غیر رسمی
  • انواع زمامداری در مناطق حفاظت شده رسمی و غیر رسمی
  • زمامداری مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن
  • اثربخشی و پویایی انواع زمامداری

ویدئو

لینک دانلود | یوتیوب

اسناد

ارائه ها جدید!

بنر کارگاه

iucn-gov-2016-banner
نسخه بزرگتر

با مشارکت

iucn-gov-2016-partners

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.