ارزیابی مشارکتی: شیوه‌‌ای برای توانمندسازی محلی

مقاله در مورد ارزیابی مشارکتی در وبسایت یاریکده.
موضوعات:

  • پشتیبانی از شیوه تفکر ارزیابی ـ محور
  • جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری
  • ظرفیت‎سازی برای استفاده از داده‌ها با هدف ترویج‌گری
  • تقویت مسئولیت‎پذیری
  • ترویج پیشرفت در راستای عدالت اجتماعی و برابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.