جایگاه انجمن‌های غیر دولتی در کنوانسیونی مهم و باسابقه

کنوانسیون «تنوع زیستی» یکی از سه کنوانسیون مهم محیط‌زیستی در کنار مقابله با بیابان‌زایی و تغییرات اقلیم است که از دل ریو 1992 برآمد. بر اساس این کنوانسیون تنوع زیستی، کشورهایی که آن را در مجالس قانون‌گذاری خود تصویب کرده باشند دوسال یک‌بار در کنار هم جمع شده و اقداماتی را که بر اساس آن جلوی انقراض تنوع زیستی گرفته می‌شود، با هم بررسی می‌کنند. تاکنون 12 دوره از این کنفرانس برگزار شده و در روزهای اخیر نیز شاهد برگزاری سیزدهمین دوره آن هستیم. این دوره کنوانسیون تنوع زیستی که در مکزیک در حال برگزاری است، تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل دارد.

ادامه (سبزینه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.