نشست ظرفیت سازی و شفاف سازی میان گروههای ذینفع در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران

تاریخ:
20 April 201731 فروردین 1396

محل: سالن کنفرانس فرمانداری چابهار (شهر چابهار)

نشست ظرفیت سازی و شفاف سازی میان گروههای ذینفع در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران در تاریخ 31 فروردین 1396 در سالن کنفرانس فرمانداری چابهار (شهر چابهار) و با حضور نمایندگان گروه های مختلف ذینفع مرتبط با توسعه شهرک پتروشیمی مکران از جمله شرکت توسعه نگین مکران، دفتر سایت شهرک پتروشیمی مکران، منطقه آزاد چابهار، اداره کل محیط زیست چابهار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چابهار، اداره کل شیلات چابهار، اداره فنی و حرفه ای چابهار، شورای شهر چابهار، شورای اسلامی روستاهای منطقه، امام جمعه موقت چابهار، فعالان اجتماعی، شهروندان چابهار و جوامع بومی و محلی منطقه چابهار برگزار شد. هدف اصلی این نشست گفتگو و تبادل نظر و شفاف سازی درباره فرصتها و چالشهای توسعه شهرک پتروشیمی مکران بود.

برگزاری این نشست حاصل نتایج و پیشنهادهای کارگاه ها و نشست های پیشین با گروه های مختلف ذینفع می باشد. در این نشست، ابهامات و موارد نیازمند شفاف سازی از جمله اشتغال بومیان، آلودگی های محیط زیست، جانمایی سایت پتروشیمی و گزینه های برداشت آب و تخلیه پساب، حدود مسئولیتهای اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران و… مورد بحث قرار گرفت و پاسخها و مستندات مرتبط توسط نمایندگان پتروشیمی ارایه شد. در طول این کارگاه، شرکت کنندگان بر لزوم تشکیل یک کارگروه برای مشورت و پایش عملکرد گروه های ذینفع به ویژه شهرک پتروشیمی مکران تأکید داشتند. این امر در نشست های پیشین نیز بارها توسط گروه های مختلف ذینفع مطرح شده بود. بر این اساس کارگاه بعدی، به تشکیل کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران اختصاص یافت.

تصاویر

thumb-workshop-chaharbahar-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-01-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-03-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-04-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-05-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-06-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-07-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-08-20-apr-2017
workshop-chaharbahar-09-20-apr-2017

ویدئو

لینک دانلود | یوتیوب


این فعالیت بخشی از پروژه زیر است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.