اولین نشست کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران

تاریخ:
23 April 20173 اردیبهشت 1396

محل: سالن کنفرانس فرمانداری چابهار (شهر چابهار)

پس از برگزاری کارگاه های «هم اندیشی و ظرفیت سازی سازمان های دولتی و خصوصی منطقه چابهار در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران» و «ظرفیت سازی و شفاف سازی میان گروه های ذینفع در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران» و با توجه به پیشنهادهای ذینفعان مبنی بر تشکیل کمیته ای جهت هماهنگی و پایش فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران، اولین نشست کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران در تاریخ 3 اردیبهشت 1396 در سالن کنفرانس فرمانداری چابهار (شهر چابهار) برگزار شد.

در این نشست نمایندگان گروه های مختلف ذینفع مرتبط با توسعه شهرک پتروشیمی مکران از جمله شرکت توسعه نگین مکران، دفتر سایت شهرک پتروشیمی مکران، منطقه آزاد چابهار، فرمانداری ویژه چابهار، بخشداری مرکزی چابهار، شورای شهرستان چابهار، شورای شهر چابهار، شورای اسلامی روستاهای منطقه، امام جمعه موقت چابهار، اداره کل محیط زیست چابهار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چابهار، اداره کل شیلات چابهار، اداره بنادر و دریانوردی چابهار، اداره فنی و حرفه ای چابهار، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، مرکز بهداشت چابهار، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعالان اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد محلی، شهروندان چابهار و جوامع بومی و محلی منطقه چابهار حضور داشتند. شرکت کنندگان این کارگاه، درباره اعضای پیشنهادی هسته مرکزی کمیته هماهنگی و همچنین وظایف و اختیارات این کمیته به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این کارگاه مقرر شد که تمامی شرکت کنندگان، اظهار نظر خود را در رابطه با نسخه اولیه شرح وظایف و اختیارات کمیته هماهنگی مسئولیت اجتماعی شهرک پتروشیمی مکران اعلام نمایند تا در نشست بعدی، نهایی شده و به تأیید تمامی اعضا برسد و فعالیت کمیته به طور رسمی آغاز گردد.

workshop-chaharbahar-01-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-02-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-03-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-04-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-06-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-07-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-08-23-apr-2017
workshop-chaharbahar-09-23-apr-2017


این فعالیت بخشی از پروژه زیر است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.