کارگاه EBSAs در دبی، امارات متحده عربی

تاریخ:
19 April 201730 فروردین 1396
25 April 20175 اردیبهشت 1396

محل: دبی، امارات متحده عربی

کارگاه منطقه ای کنوانسیون تنوع زیستی برای شناسایی و معرفی مناطق مهم اکولوژیک یا بیولوژیک دریایی (EBSAs) در محدوده شمال غرب اقیانوس هند.

در همین راستا در ماه آوریل سال 2015، یازدهمین کارگاه منطقه ای کنوانسیون تنوع زیستی با عنوان “CBD Regional Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) in the North-West Indian Ocean and Adjacent Gulf Areas” برای کشورهای منطقه شمال غرب اقیانوس هند در امارات متحده عربی و به میزبانی وزارت محیط زیست و آب این کشور برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان 15 کشور شامل جیبوتی، مصر، اریتره، هندوستان، ایران، عراق، کویت، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن و همچنین نمایندگان سازمان های بین المللی برگزار شد که عبارتند از:

 • برنامه محیط زیست سازمان ملل- دفتر غرب آسیا (UNEP-ROWA)
 • سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (ROPME)
 • دفتر کنوانسیون گونه های مهاجر آبزی در ابوظبی (UNEP/CMS)
 • Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative (AGEDI)
 • BirdLife International
 • Cousteau Society
 • Emirates Wildlife Society
 • Environment Society of Oman (ESO)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • Global Ocean Biodiversity Initiative (GOBI)
 • The Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden (PERSGA)
 • Regional Commission for Fisheries (RECOFI)
 • Save Our Sea Foundation
 • South Asia Co-operative Environment Programme
 • WWF Pakistan
 • Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
 • Wildlife Institute of India
 • مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (CENESTA)

از میان مناطق پیشنهادی، پس از ارایه و بررسی اسناد توسط نمایندگان کشورها و سازمان های شرکت کننده، در نهایت با رأی این نمایندگان تعداد 31 منطقه به عنوان مناطق مهم اکولوژیک یا بیولوژیک شمال غرب اقیانوس هند انتخاب شدند. از این میان اغلب مناطق در داخل محدوده هریک از کشورهای پیشنهاد دهنده قرار داشتند. اما تعداد محدودی از مناطق نیز در محدوده آبهای بین المللی و تنها یک منطقه که توسط ایران و پاکستان ارایه شد، به عنوان محدوده فرامرزی (transboundary) معرفی شدند.

نسخه نهایی اسناد ثبت شده در نهایت به منظور مشاوره علمی، فنی و تکنولوژیک و بازبینی، در کمیته فنی کنوانسیون تنوع زیستی (SBSTTA) در تاریخ 25 الی30 آوریل 2016 ارایه و بررسی شد. پس از آن، سند نهایی در کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در دسامبر 2016 در کشور مکزیک، به کشورهای عضو ابلاغ گردید.

کشورهای متعهد به کنوانسیون تنوع زیستی از جمله ایران برای حفظ تنوع زیستی مناطق مهم اکولوژیک و بیولوژیک خود ملزم به افزایش تدابیر حفاظتی و مدیریتی در این مناطق از طریق تعریف مناطق تحت حفاظت با رویکردهای متفاوت از جمله به رسمیت شناختن قرق های بومی ساحلی- دریایی (ICCAs)، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی-دریایی و سایر اقدامات لازم می باشند.

نقشه محدوده های مصوب کشور ایران در منطقه شمال غرب اقیانوس هند به عنوان EBSA در کنوانسیون تنوع زیستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.