کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار

تاریخ:
3 July 201712 تیر 1396
تا
5 July 201714 تیر 1396

محل: تهران

نخستین کنفرانس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار در پی تحقق آخرین قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل نهاد از تاریخ 12 الی 14 تیرماه 1396 در تهران – ایران برگزار شد. این کنفرانس با حضور و مشارکت 43 کشور جهان، سازمان‌های بین‌المللی وکنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نمایندگان عالی مقام آنان، کارشناسان و متخصصان داخلی و نمایندگان شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد در نوع خود بی نظیر بود. برگزار کننده کنفرانس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار دو نهاد سازمان ملل متحد و دولت ایران است که از سوی دولت ایران وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست متولیان برگزاری این کنفرانس بودند.

با توجه به معضلات و مشکلات ناشی از موضوع گرد و غبار در سرتاسر جهان و بخصوص بخش هایی از کشورمان ایران، سازمانهای جامعه مدنی ایران نیز تلاش گسترده ای در اطلاع رسانی و حساس سازی اقشار مختلف مردم و تاثیر در سیاست گذاران و تصمیم گیران در انعکاس چالش های ناشی از گرد و غبار در خوزستان و سیستان و بلوچستان و مناطق حساس در طی برگزاری این کنفرانس داشتند. از جمله این تلاش ها میتوان به « پویش مردمی میان رودان در جلوگیری از تخریب سرزمین در غرب ایران و منطقه بین النهرین»

نجات تالاب هورالعظیم

اشاره کرد. از جمله محورهای این کنفرانس پیرامون مذاکره در مورد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با پدیده گرد و غبار، بررسی چالش های ناشی از طوفان های گرد و غبار، منشأ طوفان های گرد و غبار در جهان و منطقه، انتقال فناوری و نوآوری‌های مرتبط با  گرد و غبار در دنیا و منطقه و راهکارها و پیشنهادهای فنی و تخصصی برای حل چالش مرتبط با این موضوع ها بود.

اولین روز این کنفرانس مختص برگزاری مراسم افتتاحیه، نشست وزیران و نشست تخصصی اول با موضوع اثرات و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طوفان های گرد و غبار اختصاص یافت. در روز دوم این نشست بازدیدهای میدانی مقامات و کارشناسان خارجی و داخل به کاشان و خوزستان انجام گرفت تا نمایندگان کشورهای حاضر در کنفرانس از نزدیک شاهد معضلات و چالش های ناشی طوفان های گرد و غبار در این مناطق و اقدام های انجام گرفته در رفع این چالش ها باشند. روز سوم به نشست های تخصصی با موضوع روند جهانی و منطقه ای طوفان های گرد و غبار، نظارت، پیش بینی و سیستم های هشدار دهنده زود هنگام، خط مشی های سیاستی، نوآوری ها، فناوری ها و فرصت های سرمایه گذاری، توجه به رویکردهای یکپارچه بین بخشی، همکاری های بین المللی، منطقه ای و بین بخشی و جمع بندی و پیشنهادها و راهکارهای سیاستی اختصاص یافت.

از مهمترین دستاوردهای کنفرانس بین المللی گرد و غبار میتوان به صدور دو بیانیه وزرا و بیانیه تهران اشاره کرد. اکثر شرکت کنندگان این کنفرانس خواستار قرار گرفتن بیانیه سیاسی وزرا در دستور کار وزیران و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که شهریورماه در سطح سران برگزار خواهد می شود، شدند.
جهت اطلاع بیشتر از جزئیات این کنفرانس مراجعه شود به:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.