سیزدهمین نشست اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

سیزدهمین نشست اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

تاریخ:
6 September 201715 شهریور 1396
16 September 201725 شهریور 1396

محل: اوردوس، مغولستان داخلی، چین
وبسایت: UNCCD/COP13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.