کارگاه گردشگری حق محور در تهران

گردشگری حق محور؛ حقوق و مسئولیت ها

تاریخ:
6 November 201715 آبان 1396
– ۹ تا ۱۷:۳۰

محل: کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران

برگزار کننده کارگاه

  • کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی
  • موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)

هدف های کارگاه

  • تبیین اصولی مفهوم گردشگری حق محور
  • تبیین حقوق و مسئولیت های ذی حقان و ذی نفعان گردشگری حق محور
  • دستیابی به چارچوب های اجرای گردشگری حق محور

پوستر

فتو کلیپ

لینک دانلودیوتیوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.