پیوستن به UPOV ریل‌گذاری برای خروج سرمایه‌های مادی و معنوی است

با توجه به فراهم نبودن بسترهای حقوقی کافی برای حمایت و ثبت حقوقی به‌نژادگران داخلی در کشور، پیوستن به کنوانسیون UPOV ریل‌گذاری برای خروج سرمایه‌های مادی، معنوی و منابع ژنتیکی از کشور است.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، هدف اصل کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهیUPOV، حمایت از حقوق به‌نژادگر بیان می‌شود.همچنین یکی از دلایل دنبال‌کنندگان عضویت ایران در این کنوانسیون، حمایت از سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در صنعت اصلاح بذر کشور است.

بیشتر بخوانید: خطرات پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV)

سوال اساسی این است که الحاق به کنوانسیون UPOV در راستای نیل به این اهداف چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ این کنوانسیون چه کارکردی در پیشرفت یا پسرفت صنعت اصلاح بذر کشور خواهد داشت و آیا اساساً می‌تواند کارکرد مثبتی ایفاء نماید؟

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.