صنایع دستی و گردشگری راه برون رفت از بحران خشکسالی در توران

مقاله جدیدی در مورد عیل ابوالحسنی در وبسایت یانا نوشته شد:

ایانا-جامعه و فرهنگ- فاطمه باباخانی: کویر در دو سوی جاده است، در بخش هایی از جاده تابلوهایی با طرح یوز زده اند که رانندگان حواسشان باشد، گاه پرنده ای پر می زند و در حوالی احمدآباد مزارع قرمز فلفل به چشم می خورد. از صالح آباد و چند روستای دیگر رد می شویم، ماشین وارد یک پیچ خطرناک می شود. روستاهای کوچکی با چند خانه و کودکانی که در حاشیه آن پرسه می زنند. زندگی در این مناطق کوچک چگونه است؟ وقتی دسترسی به ابتدایی ترین امکانات نیازمند داشتن وسیله نقلیه و گذر کردن از بیابان است، اما هنوز هم به ابوالحسنی نرسیده ایم.

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.