فائو در اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین مشارکت می کند

سرپرست دفتر خواروبار جهانی فائو در ایران گفت: متخصصان سازمان فائو در اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین واقع در استان اردبیل مشارکت می کنند.
به گزارش ایرنا ، دکتر رائو ماتا روز پنجشنبه در بازدید از روند اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین افزود: رویکرد سازمان فائو حمایت از طرح هایی است که در ارتباط با استفاده و بهره برداری اصولی و صحیح از 2 عنصر حیاتی آب و خاک می شود.
او گفت: کارهای ارزشمندی در سطح وسیع برای استفاده بهینه از آب کشاورزی و اجرای سیستم های نوین آبیاری و تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی در مناطق شمالی استان اردبیل انجام شده است.

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.