برگزاری وبیناربه مناسبت روز جهانی بیابانزایی و خشکسالی

موضوع: اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، پیش به سوی مدیریت پایدار سرزمین و خنثی سازی تخریب سرزمین

تاریخ: جمعه 30 خرداد ماه 1399

Webinar on Desertification and Drought Day, 17th June 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.