معرفی ظرفیت ها و چالش های اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد، شهریور 1399


در راستای تقویت و فعال سازی فرآیند اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و تقویت کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی در کشور، کارگاه «معرفی ظرفیت ها و چالش های اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی» با شرکت 26 نفر از متخصصین مرتبط با این امر، در شهریور ماه 1399 توسط نهاد هماهنگ کننده ملی کنوانسیون تشکیل شد.  در این کارگاه ارائه هایی از سوی دفتر امور بیابان، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی، شورای عالی جنگل و موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (CSO Panel-Asia) در مورد کنوانسیون، چالش ها و ظرفیت های همکاری موجود در سطوح مختلف انجام گرفت. شرکت کنندگان این نشست بر لزوم آشنایی بیشتر نهادهای ملی با ادبیات کنوانسیون، اهمیت هم افزایی کنوانسیون های زیست محیطی، به اشتراک گذاشتن تجارب موفق کنوانسیون ها در جلوگیری از تخریب سرزمین، افزایش همکاری های بین بخشی، جامع نگری در سیاستگزاری ها و تصمیم گیری ها و استفاده از پتانسیل بالفعل و بالقوه سازمانهای جامعه مدنی و بالاخص جوامع بومی و محلی در اجرای کنوانسیون تاکید کردند.  یکی از مهمترین دستاوردهای این کارگاه اقدام در مورد تشکیل و راه اندازی مجدد کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی توسط نهاد هماهنگ کننده ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی با حضور نمایندگان گروههای ذینفع کلیدی بود.  https://b2n.ir/665354

Meeting In FRWO NFP 13 Sept.N

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Warning: array_diff(): Expected parameter 2 to be an array, string given in /homepages/17/d465787266/htdocs/cenesta/wp-content/plugins/instagram-feed/inc/class-sb-instagram-settings.php on line 381

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/17/d465787266/htdocs/cenesta/wp-content/plugins/instagram-feed/inc/class-sb-instagram-settings.php on line 383

Warning: Illegal string offset 'feed' in /homepages/17/d465787266/htdocs/cenesta/wp-content/plugins/instagram-feed/inc/class-sb-instagram-settings.php on line 389