برگزاری کارگاه مجازی مراتع و جوامع عشایری در آسیا – 25 تیر ماه 1400 قلمروهای زندگی عشایر در آسیا— روایت های همزیستی طبیعت و مردم در حمایت از سال بین المللی مراتع و عشایر و به مناسبت سومین سالگرد درگذشت دکتر محمد تقی فرور

 

در راستای درک و ارتقاء نقش حیاتی مراتع و عشایر کوچنده برای رفاه انسان، حفاظت از طبیعت، هم چنین حمایت و شناخت بیشتر «سال بین المللی مراتع و عشایر(IYRP)» در سال 2026، و بزرگداشت سومین سالگرد درگذشت آقای دکتر محمد تقی فرور، یک کارگاه مجازی 4 ساعته به تاریخ 25 تیر ماه 1400 در مورد قلمروهای زندگی عشایر در آسیا، برنامه ریزی و اجرا شد.

این کارگاه به طور مشترک توسط کنسرسیوم بین المللی قرق های بومی و محلی (ICCA Consortium) ، برنامه کمک های کوچک تسهیلات جهانی محیط زیست(UNDP GEF/SGP)  و همکاری گروه های پشتیبانی منطقه ای سال بین المللی مراتع و عشایر (RSGs of IYRP) از (آسیای شرقی، آسیای جنوبی، خاورمیانه، آسیای میانه، و مغولستان) برگزار شد.

در این کارگاه بیش از 75 نفر از فعالان عرصه حفاظت از طبیعت، بخصوص قلمروهای زندگی، دانشگاهیان، سازمانهای بین المللی، کارشناسان، نمایندگان جوامع عشایری و سازمانهای جامعه مدنی از کشورهای مختلف شرکت کردند.  تسهیلگران این کارگاه نمایندگانی از کشور ایران و هند و مغولستان بودند. در سخنان آغازین این کارگاه که از سوی نمایندگان «کنسرسیوم بین المللی قرق های بومی»، «کمیته هماهنگی بین المللی سال جهانی مراتع و عشایر» و «برنامه کمک های کوچک تسهیلات جهانی محیط زیست» و «موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (CENESTA)» بیان شد، به نقش جوامع بومی و محلی بخصوص عشایر کوچنده در حفاظت از طبیعت، مراتع و تنوع زیستی- فرهنگی در سرتاسر دنیا تاکید شد.  سخنرانان همچنین تاکید کردند که وجود مراتع و عشایر برای تامین معیشت، امنیت غذایی و هویت فرهنگی میلیون ها نفر در سراسر جهان ضروری است. هم چنین تاکید شد که یکی از مهمترین استراتژی های عشایر کوچنده در مقابله با بحران های اقلیمی و تغییرات آب و هوا، سبک زندگی کوچندگی آنهاست. کوچ فصلی در اصل به منزله استراتژی سازگاری و تطبیق با شرایط محیطی و فرصت استراحت به طبیعت برای رشد و نمو و استفاده بهینه از شرایط اکولوژیکی و آب و هوا در قلمروهای زندگی است.

بخشی از این کارگاه به ارائه هایی از 7 منطقه (چین، مغولستان داخلی، فلات تبت، مغولستان، ایران؛ هند و قرقیزستان) اختصاص داشت.  این ارائه ها با موضوع های مختلف و با تاکید بر چالش های جامعه عشایری در سرتاسر آسیا، نقش عشایر و سازمانهای آنها در حفاظت از مراتع و همکاری و همسویی گروههای ذینفع (دولت، سازمانهای عشایری و سازمانهای جامعه مدنی) و فراخوان آنها برای حفاظت از سال بین المللی مراتع و عشایر بود.

بخش دیگری از کارگاه به ارائه فعالیت ها و تلاش های «گروههای حمایتی منطقه ای سال بین المللی مراتع و عشایر (RSGs of IYRP)» اختصاص داشت.  در این بخش آقایان یاخینبا  حیحابا از کشور مغولستان، سادانا از هند و حسین بدری پور از ایران به ارائه تلاش ها و چالش های سه منطقه مغولستان و آسیای شرقی، آسیای جنوبی و خاورمیانه پرداختند.

هدف اصلی این رویداد ویژه بسترسازی برای ایجاد یک شبکه یادگیری در مورد مراتع و عشایر در سراسر آسیا، بخصوص در ارتباط با قلمروهای زندگی (قرق های بومی و محلی) و ارتقاء سال بین المللی مراتع و عشایر در سال 2026 با تاکید بر موارد زیر بود:

  • تبادل تجارب (بهترین شیوه ها و عملکردها و چالش های کلیدی) مرتبط با مراتع و قلمروهای زندگی جوامع عشایری در سراسر آسیا؛
  • اعلام حمایت از سال بین المللی مراتع و عشایر(IYRP)؛
  • تعیین موضوع ها، زمان و چگونگی برگزاری دیگر رویدادهای مشابه و سایر اقدام ها برای درک و ارتقاء قلمروهای زندگی در جوامع عشایری در آسیا؛
  • و یادبود و بزرگداشت سومین سالگرد وفات زنده یا دکتر محمد تقی فرور؛

در طول این کارگاه، شرکت کنندگان جهت پیشبرد هدف های فوق الذکر و ارتقاء نقش قلمروهای زندگی (قرق های بومی و محلی) و جوامع عشایری در حفاظت از طبیعت در سطوح مختلف، اولین گام های مربوط به برنامه ریزی مجموعه ای از کارگاه های مشابه با موضوع های اولویت دار جوامع عشایر کوچنده، در آسیا اقدام کردند.

بخش ما قبل آخر کارگاه به قرائت بیانیه مشترک شرکت کنندگان و سازمانهای حامی اختصاص داشت. مضمون این بیانیه بیشتر در حمایت از تائید سال بین المللی مراتع و عشایر، ارتقاء نقش عشایر در حفاظت از مراتع و به رسمیت شناسانده قلمروهای زندگی در سرتاسر آسیا اختصاص داشت.

در بخش پایانی این کارگاه، خانم ناهید نقی زاده به نمایندگی از موسسه توسعه پایدار و محیط زیست با ارائه خلاصه ای از کل کارگاه و با تاکید بر مهمترین موارد ارائه شده از 7 کشور آسیایی، نتیجه بحث گروهی برای برگزاری کارگاه های آینده (هر شش ماه یکبار) و یاد و بزرگداشت سومین سالگرد درگذشت آقای دکتر محمد تقی فرور پرداختند.

دکتر محمد تقی فرور (2018-1942) در بازتوانمندسازی و ظرفیت سازی جوامع بومی و محلی در حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی پیشگام بود. ایشان در طول زندگی خود از حقوق جمعی جوامع بومی و محلی و تصدی گری آنها در حفاظت، استفاده پایدار از منابع سرزمینی و بازسازی قلمرو عرفی شان دفاع کرد. ایشان در طی چند دهه، تلاش های ارزشمندی جهت اثرگذاری بر سیاست های مرتبط با این جوامع را در سطوح ملی و بین المللی انجام داد. برای اطلاع بیشتر در مورد شرح زندگی و دستاوردهای زنده یاد آقای دکتر محمد تقی فرور به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Mohammad-Taghi-FARVAR-24-July-2018-1.pdf

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/07/23/pastoral-communities-territories-of-life-in-asia-tales-of-coexistence/

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/07/23/statement-virtual-workshop-on-rangelands-and-pastoralism-asia/

Asia Grassland workshop Iran-CENESTA

ناهید نقی زاده

موسسه توسعه پایدار و محیط زیست

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.