به یادِ مادر طبیعت ایران دکتر خدیجه کاترین رضوی گردهم می‌آییم

 

به یادِ مادر طبیعت ایران دکتر خدیجه کاترین رضوی گردهم می‌آییم

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه (سباری)، مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن

لوکیشن:

https://goo.gl/maps/CmaDugY5dSTtxh6UA