تحلیلی بر تاثیر و اهمیت نظام حقوق بینالملل کشاورزي پایدار در حفاظت از تنوع زیستی گونههاي گیاهی دکتر فرهاد طلایی و علی رزم خواه 1391 دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

حقوق بینالملل و تنوع زیستی گونههاي گیاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.