نقش سازمانهای محلی در کاهش آسیب پذیری در مقابل بلایای طبیعی و دستیابی به معیشت پایدار: مطالعه موردی تیره کوهی از طایفه شش بلوکی ایل قشقایی سنستا 1382 Compiled for the Rural Institutions and Participation Service, FAO

کاهش آسیب پذیری در مقابل بلایای طبیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.