Nina Aminzadeh

نینا امین زاده گوهرریزی

  • تسهیلگر
  • مدیر پروژه در زمینه ی زنان و مدیریت مشارکتی منابع آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.