• اگرواکولوژی

 • حفاظت

 • عشایر و قرق های بومی

 • قرق های بومی

 • معیشت پایدار

 • مقابله با بیابان زایی

تاریخهای مهم
Tuesday 19 June 2018سه شنبه 29 خرداد 1397
Tuesday 19 June 2018سه شنبه 29 خرداد 1397
خبر تازه
 • سازمان غذا و دارو:‌ برنج تراریخته طلایی دارای مزایای تغذیه ای ندارد

 • نشست: تغذیه و توسعه پایدار

 • هفتمین جشنواره توانمندی های عشایر شاهسون با حضور استاندار اردبیل

 • طرح عظیم آبرسانی به اراضی پایاب سد خداآفرین به عنوان پایلوت جهانی معرفی می‌شود

 • فائو در اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین مشارکت می کند

 • کشت و صنعت های کوچک در پایاب سد خداآفرین ایجاد می شود

 • صنایع دستی و گردشگری راه برون رفت از بحران خشکسالی در توران

 • تاکید فرماندار پارس آباد بر همسویی دولت با ذینفعان عرفی پایاب سد خدا آفرین

 • رویکردهای مردم محور، راهکاری کارآمد در دستیابی به توسعه پایدار در دشت مغان

 • سد خدا آفرین: تهیه و تکمیل نقشه‌های کاداستر کل پلاک‌های قشلاق‌های عشایر منطقه

نشریات
گالری اینستاگرام