• تنوع کشاورزی و زیستی

 • حفاظت

 • عشایر و قرق های بومی

 • قرق های بومی

 • معیشت پایدار

 • مقابله با بیابان زایی

تاریخهای مهم
Thursday 19 April 2018پنجشنبه 30 فروردین 1397
خبر تازه
 • صنایع دستی و گردشگری راه برون رفت از بحران خشکسالی در توران

 • تاکید فرماندار پارس آباد بر همسویی دولت با ذینفعان عرفی پایاب سد خدا آفرین

 • رویکردهای مردم محور، راهکاری کارآمد در دستیابی به توسعه پایدار در دشت مغان

 • سد خدا آفرین: تهیه و تکمیل نقشه‌های کاداستر کل پلاک‌های قشلاق‌های عشایر منطقه

 • وقتی قانون منافع مردم را تأمین نکند، ماده واحده راه حل است

 • سیاست‌گذاری مشارکتی ذینفعان عرفی در اراضی پایاب سد خدا آفرین

 • نیازمند تحول جدی در زمینه قانون‌گذاری در حوزه «آب» هستیم

 • ایجاد ۳ محدودیت جدید برای واردات محصولات تراریخته

 • پیوستن به UPOV ریل‌گذاری برای خروج سرمایه‌های مادی و معنوی است

 • مستند: زنان ماهیگیر در قشم

نشریات
گالری اینستاگرام