• اگرواکولوژی

 • حفاظت

 • عشایر و قرق های بومی

 • قرق های بومی

 • معیشت پایدار

 • مقابله با بیابان زایی

تاریخهای مهم
Tuesday 14 August 2018سه شنبه 23 مرداد 1397
Tuesday 19 June 2018سه شنبه 29 خرداد 1397
خبر تازه
 • روز جهانی بومیان ۱۳۹۷

 • مستند: آشنایی با زندگی دکتر محمد تقی فرور

 • تشکل صنایع دستی زنان برقع

 • جامعه، دولت، بازار، دانشگاه

 • دکتر رضا اردکانیان در مورد تامین آب مطمئن

 • سازمان غذا و دارو:‌ برنج تراریخته طلایی دارای مزایای تغذیه ای ندارد

 • نشست: تغذیه و توسعه پایدار

 • هفتمین جشنواره توانمندی های عشایر شاهسون با حضور استاندار اردبیل

 • طرح عظیم آبرسانی به اراضی پایاب سد خداآفرین به عنوان پایلوت جهانی معرفی می‌شود

 • فائو در اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین مشارکت می کند

نشریات
گالری اینستاگرام