• اگرواکولوژی

 • حفاظت

 • عشایر و قرق های بومی

 • قرق های بومی

 • معیشت پایدار

 • مقابله با بیابان زایی

تاریخهای مهم
Sunday 15 December 2019یکشنبه 24 آذر 1398
Tuesday 19 June 2018سه شنبه 29 خرداد 1397
خبر تازه
 • شناخت الگوهای منظری میراث کشاورزی ایران

 • مراسم بزرگداشت دکتر فرور

 • اولین همایش بزرگ ایل بختیاری و عشایر کوچنده ایران

 • مستند طعم شور

 • ثبت «نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات» در فائو

 • کپه داغ به در شبکه جهانی ذخیره گاه های یونسکو به ثبت رسید

 • روز جهانی بومیان ۱۳۹۷

 • مستند: آشنایی با زندگی دکتر محمد تقی فرور

 • تشکل صنایع دستی زنان برقع

 • جامعه، دولت، بازار، دانشگاه

نشریات
گالری اینستاگرام